Mốp xốp hình tròn
Khi bạn muốn làm hoa cẩm tú cầu, hoặc làm hoa có dạng khối cầu, tròn... Khi bạn muốn làm các sản phẩm có hình tròn như ông già tuyết này thì những khối cầu tròn này thích hợp cho bạn đấy
  • Thông tin chi tiết
Khi bạn muốn làm hoa cẩm tú cầu, hoặc làm hoa có dạng khối cầu, tròn...
Khi bạn muốn làm các sản phẩm có hình tròn như ông già tuyết này thì những khối cầu tròn này thích hợp cho bạn đấy
Chuyên cung cấp các quả cầu xốp để làm người tuyết cho giáng sinh. quả cầu tuyết , quả cầu xốp làm ông già tuyết, nón xốp ông già tuyết, người tuyết