BẢNG BÁO GIÁ (Quotation) (Tham Khảo)

Công ty chúng tôi xin gửi đến quý công ty bảng báo giá như sau:

(We wish to take this chance to offer our products as follow)

Tên hàng( EPS Foam)

Mật độ( Desity) Kg/m3 (+/-10%)

Quy cách(Formatting)

GIÁ( Price)

Mốp xốp( EPS Foam)

8kg/m3

Theo yêu cầu

420.000VND

Mốp xốp( EPS Foam)

10kg/m3

Theo yêu cầu

480.000VND

Mốp xốp( EPS Foam)

12kg/m3

Theo yêu cầu

576.000VND

Mốp xốp( EPS Foam)

14kg/m3

Theo yêu cầu

672.000VND

Mốp xốp( EPS Foam)

16kg/m3

Theo yêu cầu

768.000VND

Mốp xốp( EPS Foam)

20kg/m3

Theo yêu cầu

960.000VND


Góc: 90*90*10, 100*100*20,Cạnh "L” , Màng Foam: 0.5mm – 1.00mm

(Angle: 90*90*10, 100*100*20, "L” edge and PE stretch film 0.5mm – 1.00mm)

Lưu ý:
  • Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
  • The above prices are excluded 10% VAT
  • Thời gian giao hàng từ 3-5 ngày
  • Timing for delivery: 3 – 5 working days
Công ty chúng tôi rất mong nhận được hồi âm, hy vọng có cơ hội được làm nhà cung cấp cho quý công ty. Kính chúc quý công ty thành công hơn trong công việc

I’m sure our products will make you satisfied. The quality of the products is guaranteed. Hopefully to serve you soon.