Mốp xốp tấm
Sử dụng trong kiến trúc xây dựng, lót ốp tường cách âm cách nhiệt tốt
  • Thông tin chi tiết
Sử  dụng trong kiến trúc xây dựng, lót ốp tường cách âm cách nhiệt tốt

Mốp xốp tấm - MBC200