Xốp chèn
Để đáp ứng một cách nhanh chóng nhu cầu của khách hàng trong việc thiết kế - thực hiện mẫu, chúng tôi đã ứng dụng công nghệ CNC để cho ra các sản phẩm có độ chính xác cao trong thời gian nhanh nhất.
  • Thông tin chi tiết

Với sản phẩm xốp chèn của chúng tôi tin tưởng xem đem lại sự bảo vệ an toàn cho sản phẩm của quý khách trong quá trình vận chuyển cũng như kinh doanh.

Để đáp ứng một cách nhanh chóng nhu cầu của khách hàng trong việc thiết kế - thực hiện mẫu, chúng tôi đã ứng dụng công nghệ CNC để cho ra các sản phẩm có độ chính xác cao trong thời gian nhanh nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng với quy trình sản xuất bằng hệ thống CNC và làm chủ công nghệ sẽ mang lại sự thành công cho khách hàng.